Кривой Рог новости
Діяльність ради та депутатів з вирішення пріоритетних для громадян питань м. Кривого Рогу - спостереження ОПОРИ
25.07.2011 23:10 | Власть

Діяльність ради та депутатів з вирішення пріоритетних для громадян питань м. Кривого Рогу - спостереження ОПОРИ

Діяльність ради та депутатів - (частина піврічного звіту ОПОРИ)

A. Обговорення питань на засіданнях рад

Відповідно до регламенту виступаючим при обговоренні питань надається до 5 хвилин. Запис для виступу з місця проводиться за допомогою СІЗ «Рада-Кривий Ріг» після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення. Виступи проводяться з трибуни або з робочого місця депутата. Виступи з мотивів голосування, довідки щодо порядку денного, доповнення, запитання можуть здійснюватися з місця. Виступи на пленарному засіданні відбуваються з дозволу головуючого.

Дискусії на засіданнях ради місця не мають. Депутати Криворізької міської ради займають неактивну позицію при розгляді питань порядку денного пленарних засідань. Абсолютна більшість питань голосуються пакетами, ведучий засідання оголошує номери питань, якщо у депутатів не виникає запитань, проект рішення без обговорення ставиться на голосування. У значній частині випадків доповідач навіть не піднімається на трибуну.

За таких умов засідання тривають годину-півтори. Наприклад, остання, X сесія, тривала  рекордні 38 хвилин.

Представники Партії регіонів інколи ставляють доповідачам формальні і лояльні запитання. Найчастіше незручні питання ставляють комуністи, але це скоріше виняткові випадки. Загалом, усвідомлюючи відсутність можливості шляхом голосування досягти прийняття власних пропозицій, малочисельні фракції відмовилися від практики висунення альтернативних рішень. За їхньої мовчазної згоди одноголосно приймається більшість рішень. Єдиним винятком є фракція Компартії, котра інколи голосує проти (та й то не завжди повним складом) або утримується.

Має місце питання, яке неодноразово підіймав представник фракції КПУ Ю. Болтенко про зміни до Регламенту міськради у частині, що стосується організації роботи спільного засідання постійних комісій, яке передує проведенню сесій міськради. Депутат звертав увагу на недостатність часу для ознайомлення з проектами рішень та пояснювальними записками. Як повідомив секретар міськради С. Маляренко на останній X сесії, його пропозицію було розглянуто і не підтримано.

ОФІЦІЙНІ РІШЕННЯ РАДИ

Станом на 24.06.2011р у Криворізькій міській раді було скликано 10 сесій і ухвалено 479 рішень. 48 рішень останньої, X сесії, детально не розглядалися.
Рішення дев’яти сесій, які приймалися радою,  можна умовно об’єднати в такі блоки:

Перелік рішень

I сесія

II сесія

III сесія

IV сесія

V сесія

VI сесія

VII сесія

VIII сесія

IX сесія

Всього

%

Земельні

 

34

29

 -

23

34

33

35

18

206

47,8

Гуманітарні

 

5

6

12

1

12

5

6

8

55

12,8

Про міський бюджет на 2010 2011 рік

 

1

2

1

1

2

1

1

2

11

2,6

Організаційна робота апаратуміськради та виконкому

6

4

8

8

6

4

4

8

4

52

12,1

Вступ Криворізькоїміської ради до Дніпровськоїобласноїасоціаціїорганівмісцевогосамоврядування та Асоціації «ЕнергоефективнімістаУкраїни»

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

0,2

ЖКГ

 

1

6

2

4

8

10

3

9

43

9,9

Майнові

 

3

 

 

1

 

 

5

1

10

2,3

Соціально- Економічні

 

2

4

5

4

2

5

4

6

32

7,4

Інфраструктурні

 

 

1

7

2

3

5

2

1

21

4,9

Всього

6

50

56

36

42

65

63

64

49

431

 

У жовтні 2010 року в м. Кривий Ріг відбулось експертне опитування,  під час  якого були визначені пріоритети діяльності міської ради VI  скликання. Надаємо порівняння пріоритетів, визначених місцевими експертами із пріоритетами в діяльності міської ради VI  скликання.


Пріоритетні питання, визначені під час проведення експертного опитування в жовтні 2010  (% від найбільшого показника до найменшого)

Пріоритетні  питання, які обговорювалися Криворізькою  міською радою  ( % від найбільшого показника до найменшого)

Сприяння розвитку малого бізнесу

Земельні питання – 47,8%

Вирішення питань збирання, транспортування та утилізації відходів

Гуманітарні – 12,8%

Покращення рівня шкільної освіти, модернізація шкіл, комп’ютеризація, оновлення матеріально-технічної бази

Організаційна робота апарату міськради та виконкому – 12,1%

Реформування ЖКГ

ЖКГ – 9,9%

Забезпечення дошкільної освіти, функціонування дошкільних дитячих установ, оновлення їхньої матеріально-технічної бази

Соціально- Економічні – 7,4%

Підтримка та розвиток парків, зелених зон у місті

Інфраструктурні – 4,9%

Будівництво та експлуатація доріг місцевого значення

Про міський бюджет на 2010 2011 рік – 2,6%

Реалізація заходів із боротьби з безробіттям в громаді

Майнові – 2,3%

В структурі ухвалених Криворізькою міською радою рішень переважають земельні питання – 47,8%. Ці питання ініційовані значною мірою приватними особами, тому вони не можуть бути першочерговими для  розвитку всієї громади. Слід звернути увагу, що гуманітарним питанням міська рада приділяла увагу в достатній кількості на кожній сесії. Як приклад – основним питанням IX сесії була організація літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей і молоді в місті. Сприяння розвитку малого бізнесу для громади посідає перше місце, тоді як серед прийнятих рішень частка соціально-економічних питань – 7,4%. Вирішення питань збирання, транспортування та утилізації відходів експерти поставили на друге місце по важливості для криворізької громади, радою інфраструктурних питань прийнято 4,9% від кількості всіх прийнятих рішень.


С. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

Принципи розподілу посад

Відповідно до Ст.53 регламенту «порядок обрання …визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою…»
Відповідно до Положення про постійні комісії, затвердженого 30.11.2010 року на II сесії, постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів і своєю роботою сприяють безперервній і ефективній діяльності міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Дослівно з положення: «Постійні комісії за пропозицією міського голови обираються радою за списком шляхом відкритого голосування на строк її повноважень у складі голови і членів комісії з урахуванням особистих здібностей, досвіду громадської роботи, знання певних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, професії, освіти тощо. Заступник голови, секретар постійної комісії обираються на її першому засіданні. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.»

Регламент Криворізької міської ради, Положення про постійні комісії жодним чином не внормовують принцип утворення та розподілу посад постійних комісій. Єдиною інформацією про постійні комісії в регламенті є те, що вони обираються з числа депутатів ради.

 

Головування в комісіяхпп

Комісія

Фракція, яка очолює

Кількість депутатів з кожної фракції в цій комісії

1

Комісія з питань
законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики

ПР

ПР

6

КПУ

1

ВО «Батьківщина»

1

«Фронт змін»

1

2

Комісія з питань планування бюджету та економіки

ПР

ПР

6

КПУ

1

ВО «Батьківщина»

1

«Фронт змін»

1

3

Комісія з питань комунального господарства

ПР

ПР

7

КПУ

1

ВО «Батьківщина»

1

4

Комісія з питань транспорту та зв’язку

ПР

ПР

5

КПУ

1

"Сильна Україна"

1

«Фронт змін»

1

5

Комісія з питань екології, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

ПР

ПР

7

КПУ

1

ВО «Батьківщина»

1

«Фронт змін»

1

6

Комісія з питань освіти, науки, культури та духовності

ПР

ПР

6

КПУ

1

"Сильна Україна"

1

7

Комісія з питань сім’ї і дітей, молоді, фізкультури та спорту

ПР

ПР

5

КПУ

1

"Сильна Україна"

1

ВО «Батьківщина»

1

8

Комісія з питань регуляторної політики та підприємництва

"Сильна Україна"

ПР

6

КПУ

1

ВО «Батьківщина»

1

Позафракційний

1

9

Комісія з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста,міської комунальної власності.

ПР

ПР

7

КПУ

1

ВО «Батьківщина»

1

«Фронт змін»

1

Серед створених дев’яти комісій у восьми комісіях головують представники Партії регіонів, і   лише головою Комісії з питань регуляторної політики та підприємництва є представник фракції «Сильна Україна» Шевчик В.Д. Кількість депутатів з кожної фракції в цих комісіях розподілена пропорційно, кількісний склад кожної комісії теж більш-менш пропорційний: 8-10 депутатів.

Добавить коментарий
Войти через:
Логин
Пароль
Забыли пароль? | Регистрация